GDPR policy

  • Enkel gegevens, strikt noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten worden bijgehouden.
  • Deze website gebruikt geen cookies of houdt geen gegevens bij van uw bezoek op waarop u klikt
  • Die gegevens - nodig voor de uitvoering - kunnen bij voorbeeld zijn: contactgegevens zoals naam en e-mail adres, gsm nr, beelden van een opname in uw opdracht uitgevoerd, scenario van een event, een live stream, presentatie met foto's of beelden, locatie, namen van betrokkenen, handboeken met procedures of gegevens verzameld via audits of consultancy. 
  • Ten allen tijde kan u de gegevens opvragen, inkijken of vragen om ze te wijzigen of te wissen.  
  • Info, van gelijk welke aard ook, wordt niet gedeeld met derden, noch voor commerciële doeleinden, noch voor enig ander doel,  tenzij u daarvoor toestemming geeft of na uw vraag.  
  • Onze interne servers, en die van eventuele toeleveranciers worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang door paswoorden, backup en virusbeveiliging.  Niemand - buiten wie toegang moet hebben ter uitvoering van de opdracht - heeft daar toegang toe.
  • Bedrijfsgegevens in het kader van Safety & Compliance Monitoring of Teaching & Learning diensten worden nooit met andere organisaties gedeeld tenzij in het kader van samenwerking die uitdrukkelijk door het bedrijf bevestigd wordt.
  • Door de aard van streaming, en de noodzaak om de gegevens van een streamlink te delen via bv. een rouwbericht of de website van de uitvaartondernemer, en de onmogelijkheid om te controleren wat daar verder mee gebeurt kunnen wij uiteraard op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verdere gebruik of verspreiding die daardoor - tegen onze wil om - zou plaats vinden.
  • Door opdracht te geven voor opnames of een streaming, gaan we ervan uit dat iedereen die aanwezig is daarvan op de hoogte is (vb. via rouwbericht) en ermee instemt.  Mocht dit niet het geval zijn volstaat het dit kenbaar te maken welke personen niet in beeld wensen te komen en dan houden wij daar uiteraard rekening mee.  Publiek wordt zo weinig mogelijk frontaal of in close up in beeld gebracht.
  • Opnames worden enkel als backup bewaard in een beveiligde omgeving en enkel als u dat wil.
©2020 Lumic Services BVBA
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin